Ochrona danych osobowych

Tożsamość i dane kontaktowe administratora

1.1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Pan Kornik K.Rydzewski, M.Arciuch s.c., z siedzibą ul. św. Rocha 14a lok.10, 15-879, Białystok NIP: 5423267055

1.2. Dane kontaktowe Administratora są następujące: adres korespondencyjny ul. św. Rocha 14a lok.10,15-879 , Białystok adres e-mail sklep@pankornik.pl, telefon 570441170.

Wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych

2.1. Powodem prawnym przetwarzania danych osobowych (w zakresie: imię, nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail podany w zamówieniu) w przypadku zamówienia, tego typu dane są niezbędne do zawarcia umowy między stronami lub w celu podejmowania działań przed zawarciem takiej umowy w rozumieniu art. 6 ust. 1 ust. B) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej "rozporządzeniem").

2.2. Powodem prawnym przetwarzania danych osobowych (w zakresie: imię, nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail podany w zamówieniu) w przypadku rejestracji internetowej, zamówienia biuletynu e-mail lub drukowanego katalogu Państwa zgoda jest udzielana Administratorowi w rozumieniu art. 6 ust. 1 ust. A) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2.3. Powodem prawnym przetwarzania danych osobowych (w zakresie: imię, nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail podany w zamówieniu) w przypadku zamówienia zainteresowanie Administratora przetwarzaniem danych osobowych jest również uzasadnione dla lepszej komunikacji z klientem w przypadku powtarzających się zamówień w rozumieniu art. 6 ust. F) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Cel przetwarzania danych osobowych

3.1. Celem przetwarzania danych osobowych jest marketing bezpośredni, tj. wysyłanie ofert oraz informacji handlowych na adres e-mail i adres pocztowy – jeżeli zostały przekazane i inne działania marketingowe firmy Pan Kornik K.Rydzewski, M.Arciuch s.c.

3.2. Przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania kwestionariuszy w ramach programu CENEO, GOOGLE. Zaufane Opinie prowadzimy na podstawie naszego uzasadnionego zainteresowania, które spoczywa w znajdowaniu satysfakcji z zakupem. Do przesyłania ankiet, oceny opinii i analizy naszej pozycji rynkowej korzystamy z usług Administratora portalu CENEO.pl; jemu możemy przekazywać informacje do tych celów, odnośnie zakupionego towaru oraz Państwa adres e-mail. Państwa dane osobowe podczas wysyłania wiadomości e-mail nie są przekazywane osobom trzecim do własnych celów

3.3. Administrator nie ma automatycznego indywidualnego procesu decyzyjnego w rozumieniu art. 22 rozporządzenia.

Czas przechowywania danych osobowych

4.1. Okres przechowywania Państwa danych osobowych przez Administratora wynosi 7 lat od ostatniego zakupu, najpóźniej do wycofania zgody przez Państwa na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku rejestracji internetowej, zamówienia biuletynu e-mail lub katalogu, dane osobowe będą przechowywane przez administratora do wycofania zgody przez Państwa na przetwarzanie danych osobowych.

Inni odbiorcy danych osobowych

5.1. Innymi odbiorcami danych osobowych będą firmy spedycyjne i inne osoby zaangażowane w dostarczanie towarów lub płatności w ramach umowy sprzedażowej, oraz w przypadku zgody osoby świadczącej usługi marketingowe dla Administratora

5.2. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych użytkownika do państwa trzeciego (do kraju spoza UE) lub organizacji międzynarodowej.

Prawa podmiotu danych

6.1. Zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie, maja Państwo prawo poprosić Administratora o dostęp do twoich danych osobowych, prawo do ich poprawy lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenie ich przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo do przenoszenia danych osobowych.

6.2. W każdej chwili mają Państwo prawo wycofać swoją zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przekazanych Administratorowi. Jednakże nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed wycofaniem zgody

6.3. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych zostało naruszone lub naruszono przepisy, maja Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzoru.

6.4. W każdej chwili mają Państwo prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego w tym profilowaniu, jeśli profilowanie tego marketingu dotyczy.  Jeśli nie zgadzają się Państwo na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, dane osobowe nie będą już przetwarzane do tych celów.

6.5. Nie są Państwo zobowiązani do podania danych osobowych. Podanie danych osobowych jest koniecznym warunkiem zawarcia i wykonania umowy lecz bez podania danych osobowych, nie jest możliwe zawarcie umowy lub jej realizacja przez Administratora.